Annfinance » Specials » Informatie asymetrie

Informatieasymmetrie - moral hazard en adverse selection

Informatieasymmetrie - moral hazard en adverse selection Een belangrijk economisch probleem is de informatie asymmetrie. Met name voor accountants is het een uitdaging om te overleven in een complexe omgeving met conflicterende groepen die gebruik maken van de financiele rapportage.

Informatieasymmetrie

Informatie asymmetrie is het probleem in de economie dat de ene partij een informatievoordeel heeft op een andere partij. Er ontstaat dus een informatiekloof die gedicht kan worden door financiele informatie. Twee soorten informatie asymmetrie zijn te onderscheiden: adverse selection en moral hazard.

Adverse selection

Adverse selection is het probleem dat de ene partij informatievoordeel heeft op de andere partij (voor de transactie). Dit heeft betrekking op relevantie. De uitdaging van accounting is de afweging van full disclosure en kosten effectieve informatie. Benadering is dat investeerders rationeel zijn, het doel van investeerders is maximalisatie van hun nut. Het gaat met name om het overhalen van de aandeelhouder om transactie aan te gaan, maar deze heeft wel een tekort aan financiële informatie. De accountant kan dit probleem verhelpen door het uitbrengen van een gecontroleerde jaarrekening.

Moral hazard

Moral hazard is het probleem dat de investeerder kan acties van managers niet observeren, terwijl deze acties wel de belangen van investeerders kan beïnvloeden (na de transactie). Dit heeft betrekking op betrouwbaarheid. Het gaat ook niet om de kale informatie, maar om de informatie die betrouwbaar is.

Decision usefulness

Decision usefulness is de gebruiksvriendelijkheid van de financiële informatie. De accountant wil de lezers van de financiele informatie behulpzaam zijn door middel van het uitgeven van goede financiële gegevens. Twee belangrijke vragen voor de decision usefulness benadering:
  1. Wie zijn de gebruikers van de jaarrekening?
  2. Wat zijn de besluiten die deze gebruikers moeten maken?
Useful is het wanneer de jaarrekening is toegesneden op de antwoorden van deze vragen.
Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Voor de bestaanrecht van accountants bestaan er een aantal theoriën. Twee van die theoriën wil ik gaan bespreken in dit artikel. De eerste is de agency theorie en de tweede de legitimatietheorie. Ik b…
De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

Naast de agency theorie en de legitimatie theorie bestaan er meerdere theoriën voor de maatschappelijke positie, het bestaansrecht en de taakinvulling voor de accountant. Twee van die theoriën wil ik…
Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

De accountant speelt een belangrijke rol in het probleem met de geloofwaardigheidskloof; met name de belangenconflicten tussen partijen. Met name de informatieasymmetrie is een probleem in de agency t…
Het informatieperspectief op de besluitvormingsnut

Het informatieperspectief op de besluitvormingsnut

Onderzoek naar de reactie van de effectenmarkten op informatie, in het bijzonder informatie die via de accountants het maatschappelijke verkeer in komt. Voor het eerst is dit effect empirisch aangetoo…
Managers en de financiële rapportage

Managers en de financiële rapportage

Om de interesse van managers te begrijpen voor de financiële rapportage is het belangrijk om een aantal modellen te overwegen uit de ‘game theory’. De managers hebben tegengestelde belangen aan de inv…

Resultaatmanagement (earnings management)

Resultaatmanagement (sturing) kan bekeken worden vanuit het perspectief van financiele verslaggeving en vanuit het contractperspectief. Voor financiele verslaggeving wordt het gebruikt om de voorspell…
Gepubliceerd door Annfinance op 22-05-2011, laatst gewijzigd op 15-06-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.