Annfinance » Specials » Oat accountancy

OAT voor opleiding HBO Accountancy

OAT voor opleiding HBO Accountancy De OverAll Toets is één van de belangrijkste tentamens van de opleiding Accountancy op het HBO. Een tentamen wat twee keer per jaar wordt aangeboden en die een hele dag duurt. Een struikelblok voor menig student. Hier een special met informatie over de toets, tips en tricks en samenvattingen van BIV processen.

Wanneer krijg je de OAT?

De OAT wordt op de hogescholen aangeboden in het vierde jaar van de opleiding. Het is een sluitstuk van vakken die je vanaf het eerste jaar hebt gehad, in het bijzonder: BIV, EV en LAC. Ofwel Bestuurlijke InformatieVoorziening, Externe Verslaggeving en Leer van de ACcountantscontrole. De toets wordt landelijk gemaakt en afgenomen door het AC-scholenoverleg.

De OAT is een belangrijke hindernis voor je verdere carrière! Het legt de weg naar een baan in de accountancy, de gewenste droomauto, je favoriete telefoon en allerlei andere gadgets die je met een baan eindelijk kunt veroorloven!

De eerstvolgende OAT is op 5 juni 2012!

Eisen om deel te mogen nemen aan de OAT

De eisen om deel te mogen nemen aan de OAT variëren per opleiding. Voor de meest recente eisen, kun je het handboek van je opleiding raadplegen. Eisen kunnen bijvoorbeeld zijn het volledig afgesloten hebben van het tweede jaar en een bepaald aantal credits van het derde jaar. Vraag ernaar bij je opleiding!

Hoe ziet de dag eruit?

De indeling van de dag waarop de OAT gehouden wordt is als volgt:
  • 9.00 uur start met de uitdeling van de casus
  • 9.00 - 10.30 uur bestuderen casus met literatuur en overleg
  • 10.30 - 13.00 uur maken van de ochtendzitting
  • 13.00-14.00 uur pauze alles is toegestaan om te raadplegen
  • 14.00-16.30 uur maken van de middagzitting

Leerproblemen

Als je last hebt van problemen met het lezen van teksten, het concentreren of andere klachten dan kun je extra tijd aanvragen. Bij de meeste hogescholen is dat een half uur per zitting extra. Dan stopt de ochtendzitting om 13.30 uur en de middagzitting om 17.00 uur.

Wanneer heb je de OAT gehaald?

De OAT heb je gehaald als je minimaal een 5,5 hebt gescoord op het tentamen. Voor dat de OAT begint heb je twee oefen tentamens. Als je deze met voldoende inzet maakt en jezelf voldoende beoordeeld, kun je daar een halve bonuspunt voor kijgen (0,5), dan dien je dus nog een 5,0 te halen op het landelijke tentamen.

Wat kun je met de OAT?

Door het halen van de OAT verkrijg je (met andere vakken en scriptie) je bachelor diploma Accountancy. Met dit diploma kun je door gaan op de post HBO voor de richting AA en op de universiteit voor de richting RA of Controlling.

Boeken voor de OAT

Boekenlijsten per hogeschool kunnen afwijken. Hier de meest gebruikelijke boeken:
BIV
Bestuurlijke Informatieverzorging deel 2B, typologie van de bedrijfshuishoudingen 9789020733105 Starreveld, R.W. e.a. Noordhoff Uitgevers
Bestuurlijke informatieverzorging, Toepassingen Fasen van de Waardenkringloop Deel 2A, 4e of 5e druk 9789020730531 Starreveld, de Mare & Joels Noordhoff Uitgevers
Compendium van de Accountantscontrole, deel 2 9789075043051 Westra, B.A.J. Pentagan

EV
Jaarverslaggeving 9789001710088 Epe, P. Noordhoff Uitgevers
Handboek externe verslaggeving 2010, een praktische handreiking voor toepassingen 9789013061208 Gaap Kluwer

LAC
Compendium van de Accountantscontrole, deel 2 9789075043051 Westra, B.A.J. Pentagan
Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), editie 2010 9789075103656 Nivra
Elementaire Theorie Accountantscontrole, algemene beginselen 9789001700164 Majoor, G.C.M. Noordhoff Uitgevers
Elementaire Theorie Accountantscontrole, deel toepassingen 978900170478 Majoor, G.C.M. Noordhoff Uitgevers
Compendium van de Accountancy deel 1A, Wet- en regelgeving 9789075043372 Brend Westra Pentagan

Uitslagen van de OAT

De uitslagen van de OAT worden binnen drie weken bekend gemaakt op de hogescholen. Dit kan variëren van anderhalve week tot drie weken, dit hangt af van je hogeschool. De uitslag is voorlopig en middels een inzage kun je het nakijkwerk controleren. Uit ervaring is gebleken dat er nog punten bij kunnen komen. Kijk dus goed na en bekijk ook waar je fouten in hebben gezeten, zo weet je waar je bij je vervolgopleiding nog extra op moet gaan letten!

OAT niet gehaald?

Als je de OAT in de eerste keer niet haalt is het handig om naar de inzage te gaan. Ben je teveel gericht geweest op onjuiste zaken? Heb je er te weinig tijd in gestopt? Het is het overwegen waard om alle colleges opnieuw te gaan volgen en voor de herkansing te gaan, ook al heb je na een slecht cijfer er waarschijnlijk helemaal geen zin meer aan. Als je verder gaat op de universiteit heb je er veel aan dat je kennis groot is van die vakken. Mocht je niet echt de accountancy in willen dan kun je met een drempelcijfer alsnog je diploma krijgen, maar dan met een aantekening. Wil je echt verder in de accountancy, dan heb je een voldoende op de OAT nodig. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden.

Verdere tips

Onderstaande boekjes zijn handige 'samenvattingen'. Mocht je al goed zijn in één van deze vakken, dan hoeft het niet nodig zijn om ze aan te schaffen. Heb je wel problemen met LAC of BIV, dan zijn de boekjes een prima handvat
  • Succesvol studeren voor LAC; Brenda Westra
  • Succesvol studeren voor BIV; Brenda Westra
De HRA is te downloaden via de beroepsorganisatie NBA, deze kun je uitprinten en tijdens het tentamen gebruiken. Als je het geen probleem vind om met een dik pak papier rond te lopen, dan kun je hier flink geld op sparen. Vraag bij de hogeschool of je het mag gebruiken en wat de richtlijnen zijn.
OAT Accountancy - tips voor het landelijk tentamen

OAT Accountancy - tips voor het landelijk tentamen

Het tentamen wat voor HBO Accountancy waarschijnlijk het meest berucht is, is het landelijke Overall Toets. Bij elke accountancy student bekend als de OAT. Hier enkele tips voor het studeren voor het…
OAT Typologie: Levering via vaste leidingen

OAT Typologie: Levering via vaste leidingen

Een lastige typologie voor de accountant(student), hoe moet je omgaan met leveringen via vaste leidingen. Waar moet je op letten tijdens de controle en wat zijn de specifieke attentiepunten? Een artik…
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Inkoop proces

OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Inkoop proces

De inkoopfunctie is een belangrijke functie bij de bestuurlijke informatievoorziening. Dit is een artikel met alle ins en outs van het Inkoopproces. Een artikel met alle informatie die een accountant…
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Financiële proces

OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Financiële proces

Het financiële proces is voor ondernemingen een heel belangrijk proces. Door de geldmiddelen die zij van debiteuren krijgen, kunnen ze voortbestaan. Een artikel met alle informatie die een accountant…
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Verkoop proces

OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Verkoop proces

Het verkoop proces is voor ondernemingen een essentieel proces. Door de geldmiddelen die zij door de verkopen krijgen, kunnen ze voortbestaan. Een artikel met alle informatie die een accountant nodig…
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Productieproces

OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Productieproces

Het productieproces is voor productieondernemingen een nauwgezet proces. Van grond- en hulpstoffen worden er halffabrikaten gemaakt en uiteindelijk kom je aan bij gereed product. Een hele weg te gaan,…
OAT Risicoanalyse processen

OAT Risicoanalyse processen

Risicoanalyse is belangrijk voor zowel organisaties als accountants. Een risicoanalyse opstellen is wel lastig, want waar zitten overal risico's in? Hierbij de risico's die te vinden zijn in een aanta…
OAT De quasi goederenbeweging

OAT De quasi goederenbeweging

De quasi goederenbeweging is een belangrijke beweging om te volgen voor de accountant. Door het volgen van de quasi goederenbeweging kan er een uitspraak gedaan worden over de volledigheid van de opbr…
OAT Typologie: Handelsorganisatie

OAT Typologie: Handelsorganisatie

Een artikel met informatie over de typologie handelsorganisatie. Er zijn twee soorten te onderkennen, namelijk handel met centrale distributie en handel met winkelorganisatie. Wat zijn de verschillen?…
OAT Typologie: Dienstverlening doorstroming eigen goederen

OAT Typologie: Dienstverlening doorstroming eigen goederen

Een artikel over de typologie Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen, zoals we die kennen bij café's en restaurants. Een typologie waar onder andere gesteund wordt op de waardenkringloop.…
OAT Bestuurlijke Informatievoorziening - het R&D proces

OAT Bestuurlijke Informatievoorziening - het R&D proces

Door de snelle ontwikkelingen binnen organisaties krijgt men veel te maken met research en development. De vraag is hoe kun je nieuwe producten ontwikkelen, maar hoe lopen de kosten niet uit de hand?…
Gepubliceerd door Annfinance op 20-05-2011, laatst gewijzigd op 19-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.