Annfinance » Zakelijk
Artikelen 1 - 10 van 12 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Goal congruence - Gedrag in organisaties

Goal congruence - Gedrag in organisaties

Hoe kun je een organisatie draaiende houden en je doelstellingen behalen? Door goal congruence, namelijk alle neuzen één richting opkrijgen. Het nastreven van de doelstellingen van de organisatie en d… Management, 31-05-2011
Liquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratio

Liquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratio

Een samenvattend artikel over alle ratio's die gebruikt worden bij het beoordelen van jaarrekeningen. Een handig en beknopt overzicht met de ratio's en de vuistregels voor de interpretatie van de rati… Onderneming, 11-06-2011
Management control - Strategische planning

Management control - Strategische planning

Strategische planning is een beslissingproces van organisaties waarbij programma’s worden gekozen die de organisatie uit gaat voeren en waarbij middelen worden toegewezen aan elke programma voor een a… Management, 24-05-2011
OAT Bestuurlijke Informatievoorziening - het R&D proces

OAT Bestuurlijke Informatievoorziening - het R&D proces

Door de snelle ontwikkelingen binnen organisaties krijgt men veel te maken met research en development. De vraag is hoe kun je nieuwe producten ontwikkelen, maar hoe lopen de kosten niet uit de hand?… Management, 01-06-2011
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Productieproces

OAT Bestuurlijke informatievoorziening - Productieproces

Het productieproces is voor productieondernemingen een nauwgezet proces. Van grond- en hulpstoffen worden er halffabrikaten gemaakt en uiteindelijk kom je aan bij gereed product. Een hele weg te gaan,… Onderneming, 26-05-2011
OAT Risicoanalyse processen

OAT Risicoanalyse processen

Risicoanalyse is belangrijk voor zowel organisaties als accountants. Een risicoanalyse opstellen is wel lastig, want waar zitten overal risico's in? Hierbij de risico's die te vinden zijn in een aanta… Management, 01-06-2011
OAT Typologie: Agrarisch en extractieve bedrijven

OAT Typologie: Agrarisch en extractieve bedrijven

Een minder doorsnee typologie, maar wel degelijk belangrijk voor de accountant: de agrarische en extractieve bedrijven. Hoe controleer je de volledigheid van de opbrengst bij agrarische bedrijven? Hoe… Onderneming, 26-06-2011
OAT Typologie: Beschikbaar stellen van capaciteit

OAT Typologie: Beschikbaar stellen van capaciteit

Binnen de categorie dienstverlening zien we het beschikbaarstellen van capaciteit terug. Die capaciteit kan zijn een plaats (stadion) of uren van de mens (notaris). Maar hoe kan je de volledigheid van… Onderneming, 26-06-2011
OAT Typologie: Handelsorganisatie

OAT Typologie: Handelsorganisatie

Een artikel met informatie over de typologie handelsorganisatie. Er zijn twee soorten te onderkennen, namelijk handel met centrale distributie en handel met winkelorganisatie. Wat zijn de verschillen?… Onderneming, 22-06-2011
OAT Typologie: Homogene massaproductie

OAT Typologie: Homogene massaproductie

Bij de typologie productie zien we een aantal verschillende soorten, namelijk homogene massaproductie, hetereogene massaproductie en seriestuk- en stukproductie. In dit artikel informatie over homogen… Onderneming, 25-06-2011